Apel public pentru promovarea utilizării bicicletei

biciclisti brasov

APEL 2016 către autorităţile publice centrale, pentru PROMOVAREA UTILIZĂRII BICICLETEI

 

 

Reiterând că folosirea regulată a bicicletei în scop utilitar și recreativ este parte a unui stil de viață sănătos și parte a soluţiei la problemele de mobilitate urbană, fiind un vehicul ecologic, eficient energetic, suficient de comod şi rapid, care ocupă puțin spațiu, nu face zgomot, nu emite noxe şi are efect benefic asupra sănătății celor care îl folosesc frecvent,

Dorind să avem orașe cu un sistem modern de mobilitate urbană, axată cât mai puțin pe autoturisme şi cât mai mult pe transport public, deplasare pietonală şi circulație biciclistică,
Considerând că turismul activ nemotorizat este o formă de recreere și loisir foarte benefică din punct de vedere social, ecologic, cultural, economic și de sănătate publică, avantaje care sunt pregnante în cazul turismului pe bicicletă, care are un foarte mare potențial în România, valorificat însă în mică măsură din multiple motive, printre care și lipsa unor trasee cicloturistice marcate,
Constatând că standardele și normativele tehnice pentru infrastructuri specifice circulației bicicletelor lipsesc sau sunt demult depășite, iar legislația rutieră în vigoare este desuetă și una dintre cele mai nefavorabile din Europa pentru bicicliști, instituind interdicții, restricții și sancțiuni exagerate, neacordând facilitățile prezente în legislația majorității țărilor dezvoltate și nereglementând soluțiile moderne de facilitare a circulației cu bicicleta,și că inițiativele de modificare pe rolul autorităților nu prevăd ameliorări ale acestei situații,

SOLICITĂM :

1. PARLAMENTULUI ROMÂNIEI , cu privire la proiectul de nou Cod Rutier aflat în procedură legislativă, să nu îl adopte în forma propusă de inițiatori, să invite la consultări Federația Bicicliștilor din România (FBR) și organizațiile membre ale acesteia și alte organizații care reprezintă interesele bicicliștilor și pietonilor, și să accepte amendamentele propuse și să opereze multiplele modificări și completări necesare ca proiectul să devină unul modern și favorabil pietonilor, bicicliștilor și transportului public, aliniat actualelor bune practici pe plan internațional și lăsând în sfârșit în urmă paradigma pro-automobilistică moștenită din secolul trecut și dovedită ca fiind o eroare pe care statele dezvoltate o regretă.

2. MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE și GUVERNULUI ROMÂNIEI, ce am solicitat la pct.1, dar referitor la proiectele de acte normative recent inițiate de MAI de modificare a actualei legislații rutiere – proiectul de lege de modificare a OUG 195 / 2002 privind circulația pe drumurile publice și preconizatul proiect de Hotărâre de modificare a Regulamentului de aplicare a OUG 195 / 2002 aprobat prin HG 1391/2006.

3. MINISTERELOR competente, să avizeze, și GUVERNULUI ROMÂNIEI, să aprobe proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea si omologarea traseelor de cicloturism, în forma promovata de Autoritatea Națională pentru Turism prin Ministerul Economiei, Comerțului si Relației cu Mediul de Afaceri, pe baza propunerilor Federației Bicicliștilor din România si organizațiilor membre ale acesteia, proiect a cărui adoptare este tergiversată de aproape două decenii.

4. MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, să aprobe prin ordin ministerial, eventual comun cu Ministerul Transporturilor, dacă este cazul, un normativ tehnic actualizat și aliniat bunelor practici pe plan internațional, privind proiectarea, realizarea și mentenanța pistelor de biciclete și altor amenajări și infrastructuri specifice pentru biciclete, în forma propusă de organizațiile de bicicliști, sub egida Federației Bicicliștilor din România (FBR), conform protocolului încheiat cu Asociația OPTAR mandatată de FBR.

***

Apel lansat în 22 septembrie 2016 de Federația Bicicliștilor din România (FBR), Asociatia ProBikeAddiction, Asociatia OPTAR, Clubul de Cicloturism Napoca, precum si de alte organizatii membre ale FBR sau cu care aceasta a incheiat protocoale de colaborare sau este in relatii de colaborare, de Asociatia Brasovul Pedaleaza, cu ocazia Zilei Europene Fără Mașini, care este punct culminant al Săptămânii Europene a Mobilităţii (SEM), și deschis pentru semnare tuturor cetățenilor români majori, precum și ONG-urilor și operatorilor economici interesați de promovarea utilizării bicicletei. Informații suplimentare la ioana@probikeaddiction.ro , www.ProBikeAddiction.ro și 0742-220061, Ioana Amariutei Popa, presedinte ProBikeAddiction și vicepreședinte FBR, contact@adevaratiiveloprieteni.ro si 0744-369403, Mihai Deneș – vicepresedinte AV și FBR, contact@biciclisti.ro , www.ccn.ro si 0744-576836.

One thought on “Apel public pentru promovarea utilizării bicicletei

  1. Felicitari pentru un inceput tot mai firesc in junglele masinilor. Am remarcat in sampetru o Doamna venerabila de cel putin 70 ani care o vad foarte des la cumparaturi cu bicicleta in Brasov, e de admirat cu cata vointa pedaleaza si cat de energica e.
    Speram asa cum am mai si trimis la primarie sa inceapa lucrarile pentru biciclete pe zona Sanpetru, fiind cel mai frecventata comuna din Brasov, cu prelungire Harman-Bod, existand foarte multe variante de cicloturism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*